„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Wyrób Wędlin Tradycyjnych

 Barbara WolarekWładysław Wolarek Sp. j.
mająca na celu

Wprowadzenie innowacji procesowych w zakładzie przetwórstwa mięsa Wyrób Wędlin Tradycyjnych Barbara WolarekWładysław Wolarek Sp. j.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2
 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.